Yên Bái

1 năm 2 tháng trước

Mưa lớn kéo dài khiến đập chắn chân hố lắng bảo vệ môi trường (đập cấp 4) của nhà máy tuyển quặng sắt núi 300, thuộc Công ty cổ phần khai khoáng Mi

1 năm 2 tháng trước

Nhiều năm nay, người dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái phải sống trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm nặng nề do mùi hôi thố