Vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan: Thủ tướng Imran Khan ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức

Vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan: Thủ tướng Imran Khan ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức
Vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan: Thủ tướng Imran Khan ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức
Vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan: Thủ tướng Imran Khan ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức