Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Hàng nghìn người dân đi kiểm tra sức khỏe