Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Cô lập và tẩy độc kho cháy rộng 6.000m2