Việt Nam - thành viên tích cực và quan trọng của ASEAN

1 năm 2 tháng trước

Kể từ khi được kết nạp làm thành viên ASEAN, Việt Nam đã thể hiện vai trò rất tích cực trong việc xây dựng cộng đồng chung, với nhiều sáng kiến mang tính xây dựng và có tính khả thi cao.

Viết bình luận

Tin liên quan