Venezuela yêu cầu Colombia dẫn độ nghi phạm vụ tấn công Tổng thống Maduro 

Venezuela yêu cầu Colombia dẫn độ nghi phạm vụ tấn công Tổng thống Maduro