Tỷ lệ tàu cá gắn thiết bị giám sát đạt thấp

2 năm 2 tháng trước

Theo quy định, lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình tàu cá phải hoàn thành trước ngày 1/4/2020, một số nhóm tàu phải xong trước 1/10/2019. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành, thậm chí số tàu được gắn thiết bị giám sát đạt rất thấp.

Viết bình luận

Tin liên quan