Trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại thủ đô London, Anh