Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ