Triều Tiên tuyên bố không đàm phán với Hàn Quốc nếu các vấn đề chưa được giải quyết 

Triều Tiên tuyên bố không đàm phán với Hàn Quốc nếu các vấn đề chưa được giải quyết