Trà Vinh hỗ trợ giữ diện tích chôm chôm đặc sản

9 tháng 3 tuần trước

Mùa khô 2019-2020, hạn, mặn xuất hiện sớm và kéo dài đã ảnh hưởng nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái của tỉnh Trà Vinh. Tại huyện Cầu Kè, địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất tỉnh, hết các vườn chôm chôm đều bị thiệt hại, giảm năng suất và chất lượng quả trên 70% diện tích, khiến nhiều nhà vườn đứng trước lựa chọn khó khăn: khôi phục hay đốn bỏ vườn cây hàng chục năm tuổi.

Viết bình luận

Tin liên quan