TP. Hồ Chí Minh: Phẫu thuật cắt khối u lá lách “khủng” có trọng lượng 5kg

TP. Hồ Chí Minh: Phẫu thuật cắt khối u lá lách “khủng” có trọng lượng 5kg
TP. Hồ Chí Minh: Phẫu thuật cắt khối u lá lách “khủng” có trọng lượng 5kg