Tổng thống Nga họp Hội đồng An ninh về lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Tổng thống Nga họp Hội đồng An ninh về lệnh trừng phạt mới của Mỹ