Tổng thống Mỹ yêu cầu khởi tố cựu Giám đốc FBI J.Comey 

Tổng thống Mỹ yêu cầu khởi tố cựu Giám đốc FBI J.Comey