Tổ Covid-19 cộng đồng góp phần kiểm soát nguồn lây từ cơ sở

8 tháng 2 ngày trước

Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Quảng Ngãi, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương thành lập các tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng nhằm kịp thời giám sát các nguồn lây trong cộng đồng. Các tổ công tác này hoạt động tốt đã góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch ngay từ cơ sở.

Viết bình luận

Tin liên quan