Tin quốc tế

1 giờ 16 phút trước
00:54

Theo Đạo luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia sửa đổi có hiệu lực từ ngày 16/7 tới, tất cả người nước ngoài phải tham gia hệ thống bảo hiểm y tế n

1 giờ 17 phút trước
01:01

Ai Cập vừa mở cửa 2 kim tự tháp cổ ở phía Nam thủ đô Cairo, công bố phát hiện về nhiều cỗ quách với các xác ướp được bảo quản tốt.