Tin đồ hoạ

Phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một số biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Ngày: 06/08/2020