Tiêu điểm

4 tháng 2 tuần trước
00:00

Sau lễ ký kết đã diễn ra phiên họp báo cấp bộ trưởng nhằm cung cấp thông tin về Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIP

4 tháng 2 tuần trước
03:10

Trước khi lên đường sang Việt Nam tham dự lễ ký kết các Hiệp định tự do thương mại (FTA) và bảo hộ đầu tư (IPA) với Việt Nam, Trưởng đoàn đ