Tiền Giang

7 tháng 3 tuần trước

Tuyến kênh Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) là tuyến vận tải đường thủy huyết mạch ở Đồng bằng sông Cửu long (từ TP HCM đi Cần Thơ – Cà Mau).