Tin đồ hoạ

Thúc đẩy sản xuất, sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ

Việt Nam có tiềm năng sản xuất phân bón hữu cơ rất lớn, với nhiều lợi thế về nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ sản xuất, tiêu thụ trong nước 3 triệu tấn và xuất khẩu 0,5 triệu tấn phân bón hữu cơ.
Ngày: 04/09/2019