Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde