Thông tin thêm về vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình

Thông tin thêm về vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình