Thông tin doanh nghiệp

3 ngày 18 giờ trước

Năm 2020 dự báo thời tiết, khí hậu tiếp tục có những diễn biến bất thường, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện Quốc gia.