Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN, 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN