Thanh Hóa nghiêm cấm dạy thêm khi nghỉ dịch COVID-19

3 tháng 1 tuần trước

 

 

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19, tập thể hay giáo viên cố tình dạy thêm vì sẽ bị đình chỉ công tác và buộc thôi việc.

Viết bình luận

Tin liên quan