Thanh Hoá: Bắt giữ xe tải vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thanh Hoá: Bắt giữ xe tải vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ