Thăm lại Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban hành chính - Kháng chiến Nam bộ xưa

11 tháng 2 tuần trước

Khu Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban hành chính- Kháng chiến Nam bộ, tại xã Nhơn Hòa Lập (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) có một vị trí rất quan trọng, một điểm căn cứ Đồng Tháp Mười, trên tuyến kinh Dương Văn Dương đã đi vào lịch sử. Xã Nhơn Hòa Lập là địa bàn đóng quân của các cơ quan đầu não cấp xứ,  khu, tỉnh và huyện. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng từng sống và làm việc tại đây để lãnh đạo cuộc cách mạng miền Nam, kháng chiến.

Viết bình luận

Tin liên quan