Tàu Tiến bộ MS-09 lập kỷ lục về thời gian bay lên Trạm vũ trụ quốc tế

Tàu Tiến bộ MS-09 lập kỷ lục về thời gian bay lên Trạm vũ trụ quốc tế