Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hoa Kỳ triển khai chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Nha Trang

Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hoa Kỳ triển khai chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Nha Trang