Sơn La

1 năm 2 tháng trước

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt, bảo vệ