Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

1 năm 2 tuần trước

  Hôm nay (15/5), Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng”.

Hội thảo đã thông qua 34 tham luận. Các tham luận đều có chất lượng cao, tiếp cận chủ đề Hội thảo từ nhiều khía cạnh khác nhau, rất phong phú, sinh động và gắn liền với thực tiễn và kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng nói chung và của đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nói riêng.

Qua thực hiện Di chúc Bác Hồ, ở Sóc Trăng có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Năm 2018, có 123/635 tổ chức, cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 486/635 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết quả cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 73%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm hơn 25%; cán bộ lãnh đạo được tín nhiệm đạt trên 50%.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi chỉ ra những tồn tại và đề xuất những giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; nêu kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả trong việc thực hiện Di chúc Bác Hồ không chỉ trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể mà còn trong cộng đồng dân cư, xây dựng khối đoàn kết ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng…/.

Viết bình luận

Tin liên quan