Sóc Trăng: Mưa nhiều ảnh hưởng đến thu hoạch diện tích lúa vụ Hè Thu