Sóc Trăng

1 năm 2 tháng trước

Cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân tại các cù lao trên sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của tàu cao tốc.