Sở Giao thông vận tải Gia Lai vẫn tổ chức sát hạch lái xe cho gần 2.000 thí sinh giữa dịch COVID-19