Sinh vật ngoại lai có hại

1 năm 12 tháng trước

Thời gian gần đây, tôm càng đỏ được đưa vào Việt nam khá nhiều và được sử dụng dưới dạng thực phẩm ở nhiều địa phương. Bộ NN&PTNT đã khẳng định đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai có hại và không được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Cụ thể, tôm càng đổ hiện được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội với giá từ 220.000 - 350.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thủy sản đây là loài thủy sinh ăn tạp. Loài này vừa phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác, kể cả người. Tổng cục Thủy sản cũng chính thức khẳng định, loài tôm càng đỏ không có tên trong Danh mục thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Bộ cũng yêu cầu tuyên truyền phổ biến về tác hại của loài tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn sự phát triển của loài này ra môi trường tự nhiên.

Viết bình luận

Tin liên quan