Sạt lở nặng ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

1 tuần 1 giờ trước

Viết bình luận