Sắp có dự thảo định nghĩa về "dâm ô"

1 năm 2 tháng trước

Tại dự thảo Nghị quyết này, hành vi dâm ô quy định tại khoản 1 Điều 146 được định nghĩa như sau: Dâm ô là một trong những hành vi sau đây nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của người phạm tội, nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi. Dâm ô bao gồm các Hành vi: sờ, bóp, hôn, đụng chạm vào các bộ phận, vùng nhạy cảm trên cơ thể người dưới 16 tuổi. 

Ngoài Dâm ô, dự thảo Nghị quyết cũng định nghĩa về “hành vi quan hệ tình dục khác”: Là hành vi quan hệ tình dục không phải hành vi giao cấu nhưng vẫn nhằm làm thỏa mãn nhu cầu tình dục của người phạm tội. Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và 147 của Bộ luật Hình sự hiện đang được lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 

Viết bình luận

Tin liên quan