Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Afghanistan

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Afghanistan