Quảng Ninh tiêu hủy 320 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh tiêu hủy 320 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc
Quảng Ninh tiêu hủy 320 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc