Quảng Ninh

1 năm 2 tháng trước

Hơn 100 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực tàu du lịch vừa có đơn gửi Chi cục thuế TP Hạ Long, Quảng Ninh để xin tạm dừng hoạt động, tạm