Quảng Nam

6 tháng 2 tuần trước

Với 22 ca dương tính SARS-CoV-2 và đang diễn biến phức tạp, huyện Duy Xuyên trở thành vùng dịch trọng điểm tại tỉnh Quảng Nam.

6 tháng 2 tuần trước

Ngày 8/8, đoàn y, bác sỹ tỉnh Phú Thọ đã đặt chân đến tỉnh Quảng Nam nhằm chia sẻ những khó khăn trong phòng chống dịch bệnh.