Quảng Bình

1 năm 2 tháng trước

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận và cá