Phú Yên

7 tháng 1 tuần trước

Ngày 29/7, để chủ động phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Phú Yên đã thực hiện đóng của các điểm tham quan, du lịch có đông du khách.