Nổ bồn chứa hóa chất tại Ấn Độ, ít nhất 6 người thiệt mạng

Nổ bồn chứa hóa chất tại Ấn Độ, ít nhất 6 người thiệt mạng