Ninh Bình

6 tháng 3 tuần trước

Một số địa phương trên địa bản tỉnh Ninh Bình bắt đầu chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.