Tin đồ hoạ

Nhãn tươi Việt Nam chính thức được nhập khẩu thị trường Australia

Tiếp theo vải, xoài và thanh long, Australia chính thức cấp phép cho quả nhãn của Việt Nam vào thị trường nước này. Lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được nhập khẩu vào thị trường Australia chiều 6/9/2019.
Ngày: 06/09/2019