Người đặt nền móng xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời kỳ mới

2 năm 1 tháng trước

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng. Đây là công việc cực kỳ khó khăn vì dễ đụng chạm đến chính đồng chí của mình. Vậy nhưng ngay sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu đã quyết tâm đột phá vào công tác này. Với việc trực tiếp chủ trì xây dựng  Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa 8, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được coi  là người đặt nền móng cho công tác chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới. 

Viết bình luận

Tin liên quan