Ngư dân mua chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng chỉ 3 triệu đồng

6 tháng 14 giờ trước

Viết bình luận

Tin liên quan