Nga: Cháy nhà máy điện ở ngoại ô Moskva, ít nhất 9 người bị thương