Newyork (Hoa Kỳ)

1 năm 2 tháng trước

Ngày 29/7, tại phiên họp nghe báo cáo và trao đổi về tình hình nhân đạo tại Syria bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 của Hội đồng Bảo an Liên h

1 năm 2 tháng trước

Ngày 28/7, tại phiên họp định kỳ hàng tháng của Hội đồng Bảo an về quốc gia Trung Đông, Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình vi phạm lệnh